Program Sarjana

Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan  menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Program sarjana menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.